volg .reflexionadvies op

LinkedIn    Twitter

06 - 14 38 47 90

Verantwoorde Marketing in de zorg

Cliënt in regie, marktwerking, vraaggericht werken, zelfsturing, samensturing, co-creatie, samenwerking, enzovoort.

 

  • Sociaal ondernemerschap: hoe doet u dat ?
  • Wat is uw doelstelling? 
  • Voor welke marketingkeuzes staat u?
  • Wat wilt u zijn? En voor wie?
  • Hoe onderscheidt uw organisatie zich?
  • Welke nieuwe eisen stelt dit aan uw organisatie?
  • Hoe zorgt u voor intern draagvlak en betrokkenheid?

 

Reflexion Advies helpt u verder.