volg .reflexionadvies op

LinkedIn    Twitter

06 - 14 38 47 90

Verantwoorde Marketing in de zorg

Cliënt in regie, marktwerking, vraaggericht werken, zelfsturing, samensturing, co-creatie, samenwerking, enzovoort.

 

 • Sociaal ondernemerschap: hoe doet u dat ?
 • Wat is uw doelstelling? 
 • Voor welke marketingkeuzes staat u?
 • Wat wilt u zijn? En voor wie?
 • Hoe onderscheidt uw organisatie zich?
 • Welke nieuwe eisen stelt dit aan uw organisatie?
 • Hoe zorgt u voor intern draagvlak en betrokkenheid?

 

Reflexion Advies helpt u verder.

 

Diensten

Positionering

 • Quick scan 'Positionering en strategie'
 • Werksessies 'Positionering van uw organisatie'
 • Klankborden en advisering  
 • Coaching en begeleiding

Verantwoorde marketingstrategie

 • Coaching on the job: voor managers die integraal verantwoordelijk zijn en die snel willen leren hoe zij een krachtige marketingstrategie formuleren.
 • Stakeholdersanalyse
 • Relatiemanagement opzetten
 • Marketingstrategie: hoe maak je verantwoorde keuzes?
 • Cliëntgericht werken

Communicatiestrategie

 • Quick scan ‘Communicatiestrategie’   
 • Werksessie 'Communicatiestrategie'
 • (Her)inrichting afdeling
 • Klankbord en advisering
 • Coaching en begeleiding

Interne communicatie bij veranderingen

 • Draagvlak creëren
 • Advisering en coaching bij interne campagnes
 • Coaching managers en directie
 • Klankborden en advisering